Den Kreative Skole var for nylig på inspirationstur rundt på Fredericias Skoler for at spille og give en drama-smagsprøve.
Den Kreative Skole var for nylig på inspirationstur rundt på Fredericias Skoler for at spille og give en drama-smagsprøve.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Skoler har plads til musikundervisning

Den Kreative Skole underviser ude på folkeskolerne

Samarbejdet mellem Den Kreative Skole og skolerne i Fredericia er inde i en fantastisk udvikling, både hvad angår undervisning, logistik og projekter.

”Denne åbenhed og samarbejdet med skolerne i den 'åbne skole' i Fredericia, er vi meget taknemmelige for,” siger skoleleder på Den Kreative skole, Arne Gaardsted Jørgensen, i en pressemeddelelse

I 2016-17 startede en model kaldet ”rullende tid” for alvor op på seks skoleafdelinger i Fredericia. Her får eleverne solo-musikundervisning i skoletiden på deres egen skoleafdeling. Idéen er, at tiderne skifter enten fra uge til uge eller én gang om måneden, så eleven ikke går glip af den samme skoleundervisning. Eleverne undgår samtidigt at skulle undervises om eftermiddagen/aftenen, hvor der også er lektier efter en lang skoledag. Plus, at man slipper for ekstra transporttid.

Sidste skoleår kørte modellen på forsøgsbasis med tre mellemtrinselever på afdeling Taulov. Det gik så godt, så der i dette skoleår blev sagt god for, at alle årgange kunne få glæde af modellen.

Mange skoleledere ser også gerne de kreative fag som en del af skoledagen/fordybelsestiden/den understøttende undervisning. Og har udtrykt ærgrelse over dygtige musikskolelever, der er stoppet på grund af en lang skoledag.

”Det er skønt med sådan en opbakning. Vi føler os meget glade og stolte over velviljen og samarbejdet,” siger souschef på Den Kreative Skole, Lone Godskesen.

”Forældreopbakningen til modellen har også været over alt forventning,” siger hun.

Låner lokaler

Også på lokaleområdet er der virkeligt åbnet op for samarbejdet. Det betyder, at Den Kreative Skole låner lokaler på de enkelte skoler for at udføre musikundervisningen der.

Udover den rullende tid, er der flere projekter i gang i skoletiden: Musikalsk Forskole og tværfløjte undervisning på afd. Skolesvinget; et dansehold og Rytmisk Værksted på afd. Krogsagervej samt undervisning i violin og cello for en 2. klasse i en musiktime på afd. Indre Ringvej.

Sidste skoleår har der ligeledes i skoletiden været skolekor, skoleband, samt fordybelsesdage i billedkunst.

Sidst med ikke mindst var Den Kreative Skole i uge 14 ude på seks skoleafdelinger og lave præsentationsarrangementer med masser af små musikkoncerter - og som noget nyt i år: et indslag med drama. Også her var der stor opbakning fra skolerne og ikke mindst respons fra eleverne undervejs i arrangementet.

Publiceret: 16. April 2017 07:30
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Fredericia

ANNONCER
Se flere