Kommunalvalg 2017
Lillebælt set fra oven. Foto: Sten Bøgild Frandsen
Lillebælt set fra oven. Foto: Sten Bøgild Frandsen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Naturpark-plan er klar

Middelfart, Fredericia og Kolding går sammen om LLillebælt-plan

Fredericia Kommune har nu sammen med Kolding og Middelfart et forslag til en naturparkplan klar. Planen, der er i høring frem til 6. juni, er afgørende for, at området i december kan godkendes som Danmarks største naturpark af Friluftsrådet.

”Sammen skaber vi et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt”. Det er Naturpark Lillebælts mission.

For at opnå det har de tre lillebæltskommuner indgået et samarbejde om at skabe en naturpark i fællesskab, hvor naturen, vækst, bæredygtig turisme og kulturarv går hånd i hånd.

”Det er et spændende tiltag, og vi har mulighed for at sætte Naturpark Lillebælt på landkortet, da det bliver den første marine naturpark i Danmark. Natur og friluftsliv er i vækst, og i fællesskab kan vide bruge naturparkmærket som løftestang, til at forbedre naturen, fortælle om kulturarven, øge turismen og antallet af tilflyttere, eller når vi skal søge penge til lokale projekter og partnerskaber,” sigeer Christian Bro (S), der er formand for Fredericias byråds Miljø- og Teknikudvalg.

Det vil ikke medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere, at naturparken får mærket Dansk Naturpark af Friluftsrådet, oplyser kommunerne. Frivillighed er et nøgleord i naturparksamarbejdet, og eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler mellem kommunerne og lodsejerne.

I forbindelse med høringen, holdes der flere borgermøder. Og Det Grønne Rum i Danmarksgade, Fredericia, ser også nærmere på planen.

Publiceret: 12. April 2017 06:15
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Fredericia

ANNONCER
Se flere